Games Naruto: Ultimate Ninja Storm 2 Naruto Sakura Kakashi Dynasty Warriors 7 Ma Chao Sun Ce Cao Pi Pokémon BW 2 Earthbound Game Shows Naruto: Ultimate Ninja Storm 2 Dynasty Warriors 7 Fanons Konoha Bobobo-bo Bo-bobo Fanon characters Konoha Bobobo-bo Bo-bobo Bobobo Naruto